Nissan Motor Co., Ltd. ogłosił harmonogram wprowadzenia własnych usług autonomicznej jazdy na rynek japoński, co stanowi istotny krok w realizacji długoterminowej wizji firmy, zarysowanej w programie Nissan Ambition 2030. Ten krok ma na celu rozwiązanie problemów związanych z usługami transportowymi, które dotykają lokalne społeczności w Japonii, zwłaszcza w kontekście starzejącej się populacji i deficytu kierowców.

Nissan przeprowadzał testy modeli biznesowych usług mobilności od 2017 roku, zarówno w Japonii, jak i innych krajach, w tym w Londynie i innych miejscach w Wielkiej Brytanii. Firma planuje wprowadzić usługi autonomicznej jazdy w roku finansowym 2027 we współpracy z lokalnymi władzami i przewoźnikami.

Harmonogram przedstawia się następująco:

  • Rok finansowy 2024: Testy autonomicznej jazdy w dzielnicy Minato Mirai w Jokohamie z wykorzystaniem pojazdów, takich jak minivan Serena.
  • Lata finansowe 2025 i 2026: Testy pokazowe usług w Jokohamie, obejmujące dzielnice Minato Mirai, Sakuragi-cho i Kannai, z udziałem 20 pojazdów z kierowcą na pokładzie.
  • Rok finansowy 2027: Planowane rozpoczęcie świadczenia usług (kilkadziesiąt pojazdów) w trzech lub czterech gminach, w tym obszarach wiejskich.

Inicjatywa będzie realizowana we współpracy z japońskimi ministerstwami, w tym Ministerstwem Gospodarki, Handlu i Przemysłu oraz Ministerstwem Infrastruktury, Transportu i Turystyki, a także poprzez utworzenie Komitetu ds. przyspieszenia mobilności na poziomie 4.

 

zródło: https://poland.nissannews.com/pl-PL/releases/nissan-zaoferuje-uslugi-autonomicznej-jazdy-w-japonii-do-roku-finansowego-2027

blog5getauto

Nissan zaoferuje usługi autonomicznej jazdy w Japonii do roku finansowego 2027

Nissan Motor Co., Ltd. ogłosił harmonogram wprowadzenia własnych usług autonomicznej jazdy na rynek japoński, co stanowi istotny krok w realizacji długoterminowej wizji firmy, zarysowanej w programie Nissan Ambition 2030. Ten krok ma na celu rozwiązanie problemów związanych z usługami transportowymi, które dotykają lokalne społeczności w Japonii, zwłaszcza w kontekście starzejącej się populacji i deficytu kierowców.
12.03.2024 Zespół GetAuto.pl