Polityka plików "cookies"

§ 1.

DEFINICJE

Terminy użyte w treści poniższej Polityki Plików Cookies oznaczają, co następuje:

 1. Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, podłączona do sieci Internet, stworzona przez Sprzedawcę, do której posiada ona wyłączne prawa, prowadzona w języku polskim umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, dostępna pod adresem internetowym www.getauto.pl, służąca do publikowania i przeglądania Ogłoszeń o charakterze motoryzacyjnym.
 2. Administrator – Interpolisa sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Reymonta 64, 97-500 Radomsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000506935, REGON: 101770725, NIP: 7252075797, kapitał zakładowy 200 000 zł (wniesiony w całości).
 3. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zawierające liczby lub litery, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora. Są wykorzystywane do zapewnienia łatwiejszego korzystania z Serwisu poprzez zapamiętywanie preferencji i zainteresowań Użytkownika oraz jego aktywności na odwiedzanych stronach internetowych.
 4. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora w szczególności smartfon, laptop, tablet.
 5. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z niniejszą Polityką Plików Cookies, Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Serwis oraz w zgodzie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Reklama – treść o charakterze reklamowym wyświetlana w Serwisie zgodnie z wyborami Użytkownika w zakresie przetwarzania plików cookies lub ustawień przeglądarki. Prezentowane reklamy są dostosowane do preferencji Użytkownika określonych na podstawie jego aktywności w Serwisie, a w przypadku braku zgody na personalizację treści reklamy Serwis prezentuje reklamy dostępne dla wszystkich Użytkowników.

 

 

§ 2.

STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

 1. Podczas wizyty w Serwisie wykorzystywane są pliki Cookies.
 2. Serwis używa Cookies w celu:
 1. zapewnienia, dostosowania łatwiejszego korzystania z Serwisu www.getauto.pl poprzez zapamiętywanie i przechowywanie preferencji oraz zainteresowań Użytkownika, a także jego aktywności na odwiedzanych stronach internetowych. Serwis może gromadzić informacje dotyczące czasu i częstotliwości odwiedzin Serwisu, preferencji językowych oraz historii przeglądarki;
 2. optymalizacji korzystania z przeglądarek stron internetowych i ciągłego ulepszania świadczonych przez Serwis usług;
 3. tworzenia analiz i statystyk, co umożliwi ulepszanie zawartości Serwisu, w tym rozwijania środków bezpieczeństwa, wykrywania działań niepożądanych i niezgodnych z prawem oraz analizy dostępności i wydajności Serwisu;
 4. utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, co będzie ułatwiało korzystanie z Serwisu bez potrzeby ponownego logowania się;
 5. dostarczania spersonalizowanych reklam.
 1. Cookies zamieszczane w Urządzeniu Użytkownika Serwisu mogą być również przez wykorzystywane współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

§3.

RODZAJE COOKIES

W ramach Serwisu stosowane są rodzaje plików Cookies:

 1. sesyjne -  są plikami tymczasowymi, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Umożliwiają łatwiejsze poruszanie się po serwisie oraz rozwiązywanie problemów technicznych;
 2. stałe – są przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień, hasła i  personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 3. niezbędne - służące do zapewnienia bezpieczeństwa i korzystania z Serwisu, które nie mogą zostać wyłączone np. służą do zapewnienia stabilności i funkcjonowania Serwisu, są wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 4. reklamowe - umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań i preferencji oraz badają efektywność marketingową.

 

§ 4.

SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB  UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu.
 3. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików Cookies, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania Użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki Cookies, które zostały już zapisane na Urządzeniu przez przeglądarkę. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), np.:
  1. InternetExplorer: 

Menu > Ustawienia > Pliki cookie i uprawnienia witryny

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies,

  1. Chrome: 

Menu > Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl,

  1. Firefox: 

Menu > Preferencje > Prywatność i bezpieczeństwo > Ciasteczka i dane witryn

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka,

  1. Safari: 

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac,

  1. Opera: 

Menu > Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 2. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

 

§ 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Plików Cookies w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Polityki Plików Cookies jej udostępnienie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu www.getauto.pl. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.
 2. Niniejsza Polityka Plików Cookies obowiązuje od dnia 14 marca 2024 r.
 3. W celu uzyskania dodatkowych informacji Użytkownik może skontaktować się z Serwisem za pośrednictwem wiadomości e-mailowej: kontakt@getauto.pl