We wtorek 21 maja obchodzimy Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju. To okazja do podkreślenia bogactwa światowych kultur oraz promowania tolerancji, poszanowania dla odmienności i prawa do rozwoju każdego z nas. Pracownicy Mercedes-Benz Polska świętują ten dzień w symboliczny sposób 
– zakładając kolorowe skarpetki, które mają wyrazić ich postawę, pasję lub hobby albo kluczowe wartości.

 

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju to coroczne święto ustanowione przez ONZ. Jego głównym celem jest zaakcentowanie potencjału, jaki drzemie w różnorodności światowych kultur, a także zasadniczej roli dialogu jako instrumentu niezbędnego do realizacji celów trwałego pokoju i zrównoważonego rozwoju.

Obchody święta różnorodności dają szansę, by mobilizować władze i instytucje do działań na rzecz: promocji różnorodności kulturowej i jej dziedzictwa, ochrony mniejszości oraz przeciwstawiania się nierównościom. ONZ akcentuje w ten sposób nie tylko zasady poszanowania praw człowieka, ale także wyjątkowe znaczenie kultury jako czynnika prorozwojowego, sprzyjającego inkluzywności i dokonywaniu pozytywnych zmian społecznych. Uznanie różnorodności kulturowej sprzyja dialogowi oraz kształtowaniu postawy wzajemnego szacunku 
i zrozumienia.

 

W mikroskali święto różnorodności pomaga uświadomić sobie, że każdy z nas jest inny i właśnie w tej inności tkwi siła napędowa naszego świata. Różnorodność leży również u podstaw rozwoju Mercedes-Benz. Producent luksusowych aut hołduje równości dla wszystkich, niezależnie od płci, wieku, fizyczności, orientacji seksualnej, narodowości czy wyznania – i nie są to jedynie modne, nośne hasła. Wykorzystywanie różnych doświadczeń
 i kompetencji oraz odmiennych perspektyw tworzy najlepsze warunki dla kreatywności i dla rozwoju firmy.

 

Z okazji Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju wszyscy pracownicy Mercedes-Benz Polska zostali zaproszeni, by w symboliczny sposób uczcić to święto – ubierając 21 maja kolorowe skarpetki, które wyrażają ich pasję lub hobby, wartości, przekonania albo postawę. Ta inspirująca zabawa ma pomóc zademonstrować własne „ja”, zwrócić uwagę na naturalne różnice między ludźmi i zachęcić do dialogu, choćby przedstawienia koleżankom i kolegom własnych zainteresowań.

Chętni pracownicy polskiej filii mogą opublikować dziś swoje zdjęcie w kolorowych skarpetkach w mediach społecznościowych.

 

źródło

https://media.mercedes-benz.pl/pracownicy-mercedes-benz-polska-symbolicznie-celebruja-swieto-roznorodnosci/

mercc

Mercedes-Benz Polska i święto różnorodności

23.05.2024 Zespół GetAuto.pl