Zmiany w przepisach ruchu drogowego

W piątek 6 grudnia w życie weszły przepisy nakazujące kierowcom stosowanie się do reguły jazdy na suwak oraz regulujące sposób przepuszczania pojazdów uprzywilejowanych. Warto zaznaczyć, że od teraz przepisy obowiązują na sztywno, przepuszczenie auta z kończącego się pasa ruchu nie zależy już od uprzejmości kierowcy. W przypadku stłuczki winnym zostanie uznany ten, który nie zastosował się do nowych przepisów.

Zasada jazdy na suwak będzie obowiązywać „w warunkach zwolnionego ruchu na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku”. Inaczej mówiąc, gdy doszło do kolizji, usterki auta, zmiany organizacji ruchu lub po prostu kończy się pas ruchu.

Uwaga - przepisy obowiązują na każdej drodze, także na autostradach i drogach szybkiego ruchu.

Jazda na suwak 

źródło: policja.pl

Zmiany w ustawie dotyczą również przejazdu pojazdów uprzywilejowanych, czyli tworzenia tzw. korytarza życia. Przepis będzie obowiązywać „w warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego”. Według nowej zasady kierujący, którzy znajdują się na lewym pasie, muszą zjechać do lewej krawędzi, a pozostali do prawej. Sprawne utworzenie korytarza pozwoli na szybki przejazd służb ratowniczych, dla których liczy się każda sekunda.

Dzięki jasno określonym przepisom, kierowcy nie będą musieli się zastanawiać, w którą stronę mają zjechać pojazdem. W myśl nowych regulacji z korytarza życia nie mogą korzystać inne pojazdy niż uprzywilejowane, z wyjątkiem zarządców dróg oraz pomocy drogowej biorących udział w akcji ratunkowej.

 

Korytarz życia

źródło: policja.pl