Kary za brak ubezpieczenia OC w 2020 roku

Od nowego roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny podniósł kary za brak komunikacyjnego ubezpieczenia OC.

Według polskiego prawa, pojazdy bez wykupionej polisy OC, nie mogą jeździć po drogach. Wysokość kary ustalana jest z góry na dany rok kalendarzowy i jest ona proporcjonalna do wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Największa kara, jaką możemy otrzymać za brak ubezpieczenia to dwukrotność wynagrodzenia, i tak w 2020 właściciele pojazdów bez ważnej polisy będą musieli zapłacić nawet 5200 zł. Jeśli przerwa w ciągłości ubezpieczenia wynosi do 14 dni to do zapłacenia, będzie 50% pełnej stawki – 2600 zł, do 3 dni 20% stawki – 1040 zł.

Kara za brak OC to nie wszystko, co może spotkać nieubezpieczonych. Jeśli spowodujemy wypadek takim pojazdem, to właściciel zostanie pociągnięty do wypłacenia odszkodowania z własnej kieszeni. Uczestnicy zdarzenia będą musieli zgłosić się do UFG o wypłatę rekompensaty.

Wykup ubezpieczenia jest obowiązkowy, kierowcy muszą to zrobić najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Brak OC często jest spowodowany brakiem znajomości przepisów. Zdarza się, że właściciele pojazdów twierdzą, że ubezpieczenie przedłuża się automatycznie. Aby, pamiętać o wykupieniu polisy warto skorzystać z aplikacji www.carq.pl, gdzie możemy ustawić przypomnienie o upływającym terminie ważności ubezpieczenia.

Polisa OC wygasa, gdy dochodzi do zmiany właściciela pojazdu lub składka nie została w pełni opłacona. Przy takiej sytuacji ubezpieczenie ważne jest do dnia, który widnieje na polisie. Później koniecznie jest wykupienie nowej, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania aktualniej umowy.