FAQ

 

Masz pytanie dotyczące carQ.pl?

Napisz do nas na adres pomoc@carQ.pl

Odpowiadamy niezwłocznie. Najciekawsze pytania wraz z odpowiedzą znajdą się na stronie FAQ.


Dlaczego mam podać adres mail aby otrzymać raport auta?

carQ.pl oferuje wiele usprawnień w procesie sprawdzenia danych, dotychczasowej historii oraz ostatnio rejestrowanego przebiegu pojazdu.

W trakcie weryfikacji na stronie carQ.pl prezentowane są wyłącznie podstawowe informacje o pojeździe. Szczegółowy zestaw danych w uporządkowanej formie udostępniany jest w raporcie PDF, który zostanie wygenerowany bezpośrednio przed jego zamówieniem. Aby otrzymać dokument Użytkownik musi podać adres mail na jaki dokument zostanie niezwłocznie wysłany. Zweryfikowany pojazd zostaje automatycznie powiązany ze wskazanym adresem mail. Po zarejestrowaniu Użytkownik może zarządzać listą zweryfikowanych pojazdów ustawiając przypomnienia dotyczące obowiązkowych badań okresowych oraz terminami ubezpieczeń. Użytkownik może usuwać z własnego profilu pojazdy, jakie zweryfikował (np. sprawdzając auto w procesie poszukiwania samochodu do zakupu).

Sprawdzenie pojazdu, otrzymanie raportu PDF oraz korzystanie z przypomnień o ważnych terminach jest BEZPŁATNE.


Jakie informacje zawiera raport z weryfikacji pojazdu?

Raport PDF "sprawdzone auto" zawiera:

 • dane techniczne pojazdu
 • rodzaj paliwa
 • przebieg auta
 • wiek auta
 • informacje czy pojazd był sprowadzony czy z polskiego salonu
 • informacje o liczbie właścicieli pojazdu

oraz znacznie więcej danych przydatnych w procesie poszukiwania auta do zakupu.

Raport wygenerowany przez carQ.pl zawiera również informacje dotyczące aktualnych badań technicznych i ubezpieczenia OC.

Przykładowy raport pojazdu: TUTAJ

Sprawdź auto teraz!


Dlaczego w raporcie z danymi mojego pojazdu widnieje informacja  "nieaktualne badanie techniczne. Data ostatniego badania przypadała na dzień ..." ?

Komunikat takiej treści może wyświetlić się w kilku przypadkach:

 • BRAK aktualnych badań technicznych pojazdu
 •  Stacja Kontroli Pojazdów, w której użytkownik auta zrobił badania nie wykonała transferu danych do Centralnej Ewidencji Pojazdów (opóźnienie lub brak transferu z powodów technicznych)
 • W trakcie transferu danych ze Stacji Kontroli Pojazdów do Centralnej Ewidencji Pojazdów wystąpił błąd lub dane zostały odrzucone

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie, prezentowane dane pochodzą bezpośrednio z bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów nadzorowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Gromadzone meta dane przekazywane są z uprawnionych Stacji Kontroli Pojazdów, które zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi winny dokonywać transferu informacji o pojazdach (min. datę wykonania badania okresowego oraz stan licznika w trakcie badania).


Dlaczego w raporcie z danymi mojego pojazdu widnieje informacja  "Brak danych odnośnie polisy OC " ?

Komunikat takiej treści może wyświetlić się w kilku przypadkach:

 • BRAK ubezpieczenia OC pojazdu
 •  Zakład ubezpieczeń, w którym pojazd został ubezpieczony nie przekazał danych do Centralnej Ewidencji Pojazdów (opóźnienie lub brak transferu z powodów technicznych)
 • W trakcie transferu danych ze Zakładu ubezpieczeń do Centralnej Ewidencji Pojazdów wystąpił błąd lub dane zostały odrzucone z powodu nieprawidłowości lub ich niskiej jakości

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie, prezentowane dane pochodzą bezpośrednio z bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów nadzorowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Gromadzone meta dane przekazywane są z Zakładów ubezpieczeniowych, które zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi winny dokonywać transferu informacji o ubezpieczeniach pojazdów.


Dlaczego w raporcie z danymi pojazdu widnieje informacja  "Zwróć uwagę na przebieg tego pojazdu." ?

Alert dotyczący przebiegu weryfikowanego pojazdu zostanie wyświetlony w przypadku, kiedy występują istotne różnice w zarejestrowanym stanie licznika w odniesieniu do kolejnych, okresowych badań technicznych.

Jeżeli w raporcie widnieje informacja o zmniejszającym się stanie licznika od daty ostatnich badań technicznych zapytaj o przyczynę właściciela pojazdu.

Komunikat takiej treści może wyświetlić się z kilku powodów:

 • Pomyłka pracownika Stacji Kontroli Pojazdów w trakcie rejestracji danych
 • Usterka pojazdu - wymiana podzespołów rejestrujących przebieg
 • INNE PRZYCZYNY

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie, prezentowane dane pochodzą bezpośrednio z bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów nadzorowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Gromadzone meta dane przekazywane są z uprawnionych Stacji Kontroli Pojazdów, które zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi winny dokonywać transferu informacji o pojazdach (min. datę wykonania badania okresowego oraz stan licznika w trakcie badania).