Do czego służy weryfikacja danych pojazdu?

1. Świadczona usługa weryfikacji danych oraz otrzymanie Raportu zawierającego informacje o przebiegu i historii pojazdu jest ogólnodostępna, nieograniczona i  BEZPŁATNA .


2. Korzystanie z przypomnień dotyczących zbliżającego się terminu obowiązkowego badania technicznego oraz terminu ważności ubezpieczenia pojazdu jest dobrowolne, nieograniczone i  BEZPŁATNA .


3. Usługa przypomnień realizowana jest za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej lub SMS), a informacje wysłane są na adres e-mail Użytkownika, który korzysta z funkcjonalności po akceptacji Regulaminu.


4. Realizowana przez getauto.pl usługa weryfikacji danych pojazdów jest usługą pośredniczenia w przekazywaniu danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów - rejestrze prowadzonym przez Ministra Cyfryzacji na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.


5. Jednocześnie informujemy, że Administrator getauto.pl nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność oraz treść informacji gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów.


6. Prezentowane dane weryfikacji pojazdu oraz informacje zawarte w dokumencie PDF (Raport) należy traktować jako wyjściowy zestaw poglądowy. Wykorzystywanie Raportu odbywa się na wyłączną odpowiedzialność i własne ryzyko Użytkownika. Raport przygotowywany jest w czasie rzeczywistym na podstawie informacji zgodnych z posiadanym aktualnie zbiorem danych w Centralnej Ewidencji Pojazdów (Podstawa prawna: art. 80a ust. 2, art. 80b ust. 2 oraz art. 80c ust. 3e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).
Jeżeli w trakcie weryfikacji pojazdu stwierdzisz różnice ze stanem danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym niezwłocznie zgłoś nieprawidłowości wysyłając informacje na adres: pomoc@getauto.pl


Dbajmy o rzetelność i aktualność danych w Centralnej Ewidencji Pojazdów! Sprawdź pojazd – zweryfikuj poprawność danych – pamiętaj o terminach badań technicznych i ubezpieczeniu pojazdu.