Prawo jazdy w smartphonie

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o pracach nad nowymi e-usługami. W 2020r. m.in. prawo jazdy będziemy mieć w telefonie. Już niedługo prawo jazdy będzie mogło zostać w domu razem z dowodem rejestracyjnym.

Ministerstwo wskazało profil zaufany (PZ) jako główny element e-administracji. PZ istnieje od 2011r. używa go już 4,7 miliona Polaków. Minister Marek Zagórski informuje, że w ubiegłym roku Profil Zaufany założyło ponad 2 miliony Polaków. Jest to rekord i pokazuje, że obywatele coraz bardziej przekonują się do e-usług.

Minister określił kierowców jako grupę najchętniej korzystających z cyfrowych usług.  „Pracujemy m.in. nad prawem jazdy, którego nie będziemy musieli wozić ze sobą, bo będziemy, je mieli w telefonie” – zapowiedział Zagórski

Według ministerstwa obecny rok może być zakończony kolejnym rekordem. W trackie pierwszego tygodnia przybyło niemal 60 tyś. nowych właścicieli Profilu Zaufanego.